Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

stickfigure
8729 4c37
Reposted fromAgnese Agnese viaserplesniowy serplesniowy
stickfigure
5648 734f 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viathetemple thetemple
3575 31c7 500

veryspecialporn:

Sasha Grey, from the book “NEÜ SEX
Photographs by Ian P. Cinnamon

Reposted fromnudes nudes viafapchlupfap fapchlupfap

May 13 2017

stickfigure
Reposted fromthetemple thetemple
4093 7cae 500

neoloputyn:

Bonne Nuit.

2890 1b41 500
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viafapchlupfap fapchlupfap
stickfigure
2741 5048 500
Reposted fromdelain delain viawstydem wstydem

April 25 2017

stickfigure
4433 29d1
Reposted fromsarazation sarazation viamaaartynnn maaartynnn
stickfigure
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viainzynier inzynier
stickfigure

Po południu wpadł do nas przyjaciel. Przy kawie gadaliśmy o życiu, codziennych sprawach. W pewnej chwili powiedziałem: "Poczekaj chwilkę, pozmywam tylko i zaraz wracam." Popatrzył na mnie jakbym co najmniej oznajmił, że idę budować rakietę kosmiczną. Odpowiedział z mieszanką zaskoczenia i podziwu: „To fajnie, że pomagasz żonie. Ja swojej nie pomagam, bo jak to robię, to ona nie wykazuje żadnej wdzięczności, np. w zeszłym tygodniu umyłem podłogę i nawet nie usłyszałem dziękuję."
Usiadłem z powrotem i wyjaśniłem mu, że ja nie „pomagam” żonie, bo moja żona nie potrzebuje pomocnika – potrzebuje partnera. To nie jest kwestia pomagania, bo mamy podział obowiązków. Mieszkamy razem w domu, więc to oczywiste, że sprzątam ten dom, bo też go brudzę. Ja nie pomagam mojej żonie w kuchni, bo ja również muszę jeść, więc muszę też gotować. Ja nie pomagam mojej żonie zmywać naczyń – robię to, bo ja też używam talerzy, szklanek i widelców. Nie pomagam żonie przy dzieciach, bo to też moje dzieci i to mój ojcowski obowiązek. Nie pomagam żonie w praniu, wieszaniu czy składaniu ubrań – robię to, bo to także ubrania moje i moich dzieci. Ja nie jestem „pomocą” w domu, jestem jego częścią. A jeśli chodzi o wdzięczność i podziękowania, to zapytałem przyjaciela, kiedy ostatni raz podziękował swojej żonie, kiedy skończyła sprzątać dom, zajmować się praniem, zmieniać pościel, kąpać dzieci, gotować, zajmować się całą resztą… Czy ty jej podziękowałeś tak naprawdę, coś w stylu: „Super, Kochanie! Jesteś fantastyczna!”?

via net (Stowarzyszenie Kongres Kobiet)

Reposted fromramoneska ramoneska viajointskurwysyn jointskurwysyn
7490 c2bd 500
Reposted fromnudes nudes viafapchlupfap fapchlupfap

April 24 2017

stickfigure
4623 e4d5
Reposted froma-antimatter a-antimatter viathetemple thetemple
6167 c021
Reposted fromnudes nudes viafapchlupfap fapchlupfap
3451 1036 500

April 07 2017

1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viajointskurwysyn jointskurwysyn
stickfigure
0289 d0c3 500
Reposted fromkrzysk krzysk
1349 e5e0 500
Reposted fromnudes nudes viawasnae wasnae

April 06 2017

stickfigure
2891 c358 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaskrzacik skrzacik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl